WIZJA
MARZENIE
KOLOR
DRUK

O FIRMIE

O FIRMIE

Poligrafia Janusz Nowak to firma rodzinna opierająca swoją działalność na wieloletnich doświadczeniach. Już drugie pokolenie drąży zagadki i poszerza wiedzę z zakresu poligrafii.
Firmę założył w 1984 roku pan Janusz Nowak związany z branżą poligraficzną od roku 1960. Przez szereg lat zdobywał wiedzę pracując na kierowniczych stanowiskach w drukarniach państwowych. W zarządzanie firmą zaangażowani są synowie pana Janusza: Mikołaj I Łukasz. W 2009 roku nastąpiła zmiana formy prawnej, firma z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przekształciła się w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

W ciągu tylko ostatnich lat działalności zostało zakupionych 15 różnych typowo produkcyjnych maszyn, z których wszystkie stanowią obecnie majątek firmy. Rozbudowany park maszynowy pozwala osiągnąć roczną wydajność druku na poziomie ok. 100mln arkuszy formatu B-1. Firma kierując się zasadą, że rzeczą najważniejszą jest wytwarzać produkty wysokiej jakości i mieć na nie zbyt ciągle umacnia swoją pozycje zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, zwiększając przychody jak i zatrudnienie.

MISJE I CELE

Misją firmy jest zaspokajanie oczekiwań Klientów w zakresie realizacji wysokiej jakości prac poligraficznych w jak najszybszym i dogodnym dla klienta terminie.


Polityka Jakości

Podstawą realizacji naszej strategii jest spełnienie oczekiwań klientów i dążenie do odczucia przez nich satysfakcji.
Priorytetowe założenia są oparte na konsekwentnej realizacji następujących celów:

 • budowanie silnego, pozytywnego wizerunku wśród aktualnych i potencjalnych klientów w oparciu o wysoki poziom jakości wyrobów;
 • poszerzanie rynku zbytu;
 • rozwój przedsiębiorstwa poprzez modernizację technologii wytwarzania, sprzedaży oraz zarządzania;
 • utrzymanie zyskowności działalności operacyjnej;
 • spełnienie wymagań prawnych i stron zainteresowanych;
 • rozwój pracowników poprzez system szkoleń i motywacji
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności prawników za jakość wykonywanej pracy

DOTACJE

Dotacje związane z Polografia Janusz Nowak Sp. z o.o. przeznaczone są na rozwój firmy oraz wzrost jej konkurencyjności na rynku. Dotyczą one w szczególności zakupu maszyn, wdrożenia technologii oraz rozbudowy firmy.

Ich celem jest stworzenie innowacyjnych w skali kraju produktów związanych z własnym lub nabytym wynikiem prac, na co składają się takie działania jak:

1. Analiza rynku,

2. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wdrożeniowej,

3. Montaż i uruchomienie maszyn,

4. Montaż i uruchomienie linii produkcyjnych,

5. Montaż i uruchomienie linii technologicznych

Więcej

PATENTY I WYRÓŻNIENIA

Poligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o. może się pochwalić szeroką gamą patentów  oraz wyróżnień jakie otrzymała na przestrzeni ostatnich dwóch dekad.

Jest to zasługą ciężkiej pracy nie tylko właściceli firmy, ale też kompetnej załogi. Na sczególne wyróznienie zaslugują takie osiągnięcia jak:

 • Certyfikat potwierdza wprowadzenie systemu zarządzania jakością w zakresie przygotowania produkcji w obszarze Prepress,
 • Technologia wytwarzania książęk w oprawie złożonej,
 • Drukowana książka autorstwa Józefa Ratajczaka „Cześć tato!” otrzymała wyróżnienie na 48 konkursie „Najpiękniejsze książki Roku 2007”
 • Nagroda przyznawana przez Philips DAP za rok 2005

 

Więcej

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów, zwane dalej „OWU”, są ogólnymi warunkami umów w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowią nieodłączną część wszystkich umów świadczenia usług poligraficznych zawieranych przez Poligrafia Janusz Nowak sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie, (zwany dalej także PJN) z przedsiębiorcami (zwanymi dalej Kontrahentami).
2. OWU mogą być zmieniane, bądź niektóre z nich wyłączone od stosowania przez PJN wyłącznie w pisemnej umowie stron.
3. Odstąpienie przez PJN od stosowania w szczególnych wypadkach, ściśle określonych zapisów OWU ma moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnej umowy i w żadnym wypadku nie może być traktowane przez Kontrahenta jako dokonane w stosunku do następnych umów zawieranych z PJN.
4. W przypadku ewentualnych sprzeczności pomiędzy postanowieniami OWU, a wzorcami umów lub ogólnymi warunkami umów stosowanymi przez Kontrahenta, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w niniejszych OWU.

Pobierz całość