INWESTYCJE
DOTACJE
WDROŻENIA
NOWOCZESNOŚĆ

DOTACJE

Projekty zrealizowane

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

Priorytet: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa projektu: Zakup i instalacja nowej maszyny drukującej techniką offsetową
Okres realizacji: 01.04.2006- 30.09.2007

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006

Priorytet: Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw
Nazwa projektu: Zakup i instalacja używanej maszyny drukującej technika offsetową
Okres realizacji: 01.04.2006- 30.06.2008

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013 - Działanie 1.2

Priorytet: Konkurencyjność przedsiębiorstw
Nazwa Projektu: Wzrost konkurencyjności firmy dzięki wdrożeniu innowacyjnej linii technologicznej do produkcji opraw zeszytów i broszur oraz budowie hali produkcyjnej.
Okres realizacji: 15.12.2009 – 30.06.2011

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Priorytet: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Nazwa Projektu: Wdrożenie nowej technologii wytwarzania książek w oprawie złożonej
Okres realizacji: 02.07.2012 – 03.12.2012

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Nazwa Projektu: Wdrożenie systemów klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze zamówień oraz przygotowania produkcji
Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-30-0050/10
Okres realizacji: 2011-2013

Realizacja projektu w Wysogotowie w zakresie wdrożenia innowacyjnej technologii przetwarzania i sterowania informacją w poligraficznym procesie produkcyjnym drogą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Poligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o.

1. Postępowanie ofertowe na maszynę do szycia nićmi bloków

Maszyna do szycia nićmi bloków

Informacja o wyborze wykonawcy SIWZ – niciarka

2. Postępowanie ofertowe na maszyną do oklejania grzbietów książkowych

Maszyna do oklejania grzbietów książkowych

Informacja o wyborze wykonawcy SIWZ – oklejarka

3. Postępowanie ofertowe na maszynę drukującą dwukolorową do zadruku wnętrz książek czarno-białych

Maszyna drukująca dwukolorowa do zadruku wnętrz książek czarno-białych

Informacja o wyborze wykonawcy SIWZ – maszyna drukująca

4. Postępowanie ofertowe na maszynę falcującą do składania 8 i 16 stronicowych sekwencji książęk

Maszyna falcująca do skladania 8 i 16 stronicowych sekwencji książek

Informacja o wyborze wykonawcy SIWZ – maszyna falcująca 8 i 16 stron

5. Postępowanie ofertowe na maszynę falcującą do składania 32 stronicowych sekwencji książek oraz produktów falcowych (mapowych) o liczbuie stron od 24 do 196

Maszyna falcująca do składania 32 stronicowych sekwencji książęk oraz produktów falcowanych (mapowych) o liczbue stron od 24 do 196

Informacja o wyborze wykonawcy SIWZ – maszyna falcująca 32 strony

1. Postępowanie ofertowe na rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-technicznej

Informacja o wyniku postępowania ofertowego „Rozbudowa Hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią socjalno-techniczną”

2. Postępowanie ofertowe na dostawę serwerów wraz z wdrożeniem


Informacja o wyniku postępowania ofertowego „Zakup serwerów wraz z macierzą”

3. Postępowanie ofertowe na dostawę systemu znakwania


Informacja o wyniku postępowania ofertowego „Systemu Znakowania”

4. Postępowanie ofertowe na dostawę systemu rejestracji i zarządzania danymi

Informacja o wyniku postępowania ofertowego nr 02/2017 – „Zakup systemu rejestracji i zarządzania danymi produkcyjnymi”