Poligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o. działa zgodnie z wytycznymi Kodeksu ETI (Ethical Trading Initiative – Inicjatywa Etycznego Handlu)

Kodeks Podstawowy ETI określa minimalne wymagania w zakresie dziewięciu obszarów związanych z etyką zatrudnienia:

  • Dobrowolność zatrudnienia
  • Wolność do zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji
  • Bezpieczne i higieniczne warunki pracy
  • Zakaz korzystania z pracy dzieci
  • Godziwe płace
  • Zakaz nadmiernego czasu pracy
  • Brak dyskryminacji
  • Zapewnienie regularnego zatrudnienia
  • Zakaz nieludzkiego traktowania

KONTAKT

Poligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o.
Wysogotowo, ul. Zbożowa 7
62-081 Przeźmierowo
________________________
tel. +48 61 626 22 20
fax: +48 61 861 63 02
biuro@poligrafia-jn.pl

JAK DOJECHAĆ

NASZA FIRMA